• Congres Maakdeburgermeester
  • Congres Maakdeburgermeester
  • Congres Maakdeburgermeester
  • Congres Maakdeburgermeester

De Stichting Maak de Burger Meester ontwikkelt, bundelt en verspreidt nationale en internationale kennis en ervaring die leidt tot meer vitaliteit en leefplezier bij burgers, tegen een betaalbare prijs

Door zorg en welzijn anders te benaderen hebben wij de code gekraakt over het centraal stellen van de burger, waarbij de dingen op zijn/haar voorwaarden gebeuren. Dit heeft naast een hoger ervaren gezondheid en welbevinden geresulteerd in:

  • Minder (ziekenhuis)opname van mensen met chronisch ziekten
  • 8% kostenvermindering op zorg en welzijn, door focus op burgerbetrokkenheid en levenskwaliteit
  • Daling in het gebruik van hulpmiddelen, zoals 8% daling in incontinentiemateriaal
  • Minder zorginzet, omdat alleen de benodigde zorg wordt ingezet
  • Krachtige samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeenten, door integrale aanpak
  • Meer werkplezier door tevredenheid van burgers bij 83% van thuiszorgmedewerkers

Lees meer

De Stichting Maak de Burger Meester biedt vooral praktische ondersteuning bij projecten en pilots bij gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, geeft trainingen en organiseert congressen en studiereizen.

Achter de Stichting Maak de Burger Meester zit een groot nationaal en internationaal netwerk, waaruit kennis en ervaring geput wordt.

Congres Maakdeburgermeester

Naast noodzakelijke zorg moet er aandacht zijn voor vitaliteit en leefplezier.

Joris P.J. Slaets
Congres Maakdeburgermeester

De burgers merken dat er snel gehandeld wordt en ze voelen dat er direct wat met hun wensen wordt gedaan.

Charlotte Thysen
Congres Maakdeburgermeester

De allergrootste verandering is dat ik vroeger als expert te werk ging. Ik vertelde burgers wat het beste voor hen was. Het doel was op voorhand vastgesteld.

Vibeke Bjerrum
Congres Maakdeburgermeester

Wij hebben de code gekraakt over het centraal stellen van de burger, waarbij de dingen op zijn/haar voorwaarden gebeuren.

Susanne Terkelsen
Congres Maakdeburgermeester