• Congres Maakdeburgermeester
  • Congres Maakdeburgermeester
  • Congres Maakdeburgermeester
  • Congres Maakdeburgermeester

Zorg en welzijn kan beter en goedkoper

Dat realiseerden de Denen zich toen zij ongeveer tien jaar geleden voor dezelfde uitdagingen stonden als wij in Nederland nu. De kosten voor zorg(innovatie) namen toe, net als de gemiddelde levensduur en het aantal ouderen. Op termijn dreigde er een tekort aan mensen die in de zorg werken en de loonkosten stijgen.   

Het roer om – De Denen kozen ervoor om in te zetten op reablement, Mensen Helpen Zichzelf te Helpen, op basis van de wensen en behoeften van de persoon zelf. Als iemand om hulp vraagt, is er iets in het dagelijks leven dat die persoon niet meer kan. Bij reablement wordt diegene geholpen om het (deels) weer zelf te kunnen. Dat gebeurt in een kort en doelgericht traject. Holistisch van aard en gericht op alle facetten in het leven.

Is het gelukt? – Het is in Denemarken gelukt om de stijgende zorgkosten een halt toe te roepen, met behoud van levensgeluk! Daarmee zijn de Denen nog niet klaar, maar de omslag is begonnen.

Lukt het altijd? – In Denemarken is reablement inmiddels bij wet vastgelegd. Men merkte echter dat het niet altijd makkelijk is mensen meester te maken over het eigen leven. Door onderzoek en tal van gesprekken leerden zorgprofessionals wat nodig is. Er werden daarbij praktische gereedschappen ontwikkeld die professionals en ouderen/burgers helpen. Een voorbeeld daarvan is het gesprekswiel.

Vertrouwen en goede resultaten – Er is sprake van een volledige paradigmashift waarbij Politici vertrouwen hebben in de professionals en ze de ruimte en ondersteuning bieden om zorg en welzijn anders in te richten. Er wordt nu meer en beter samengewerkt tussen zorg, welzijn, gemeenten en burgers. Professionals en leidinggevenden zijn getraind in Mensen Helpen Zichzelf te Helpen en de ouderen/burgers zijn actief betrokken bij de verbeteringen. Uit recent onderzoek blijkt dat ouderen en chronisch zieken hierdoor meer plezier in het leven hebben, ze minder vaak opgenomen worden en minder behoefte hebben aan zorg, met lagere kosten tot gevolg. En de professionals vinden het werk leuker. Lees meer

Combineer de kracht van Nederland met de werkwijze van Denemarken – Nederland heeft goede zorg- en welzijnsorganisaties en een sterke burgerbetrokkenheid. De kracht van Nederland en de Deense ziens- en werkwijze vormen een ideale combinatie. Daarom is de interesse groot en trainen en begeleiden wij veel zorg- en welzijnsprofessionals, gemeenten en belangenverenigingen om deze aanpak in hun dagelijkse werk toe te passen. Samen maken wij zo de zorg mooier, leuker en betaalbaarder.

Wil je ook meedoen? Neem dan contact met ons op

De Stichting Maak de Burger Meester biedt praktische ondersteuning bij projecten en pilots bij gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, geeft trainingen en organiseert congressen en studiereizen. 

Congres Maakdeburgermeester

Naast noodzakelijke zorg moet er aandacht zijn voor vitaliteit en leefplezier.

Joris P.J. Slaets
Congres Maakdeburgermeester

De burgers merken dat er snel gehandeld wordt en ze voelen dat er direct wat met hun wensen wordt gedaan.

Charlotte Thysen
Congres Maakdeburgermeester

De allergrootste verandering is dat ik vroeger als expert te werk ging. Ik vertelde burgers wat het beste voor hen was. Het doel was op voorhand vastgesteld.

Vibeke Bjerrum
Congres Maakdeburgermeester

Wij hebben de code gekraakt over het centraal stellen van de burger, waarbij de dingen op zijn/haar voorwaarden gebeuren.

Susanne Terkelsen
Congres Maakdeburgermeester