Over ons

Geïnspireerd door de goede resultaten die ontstaan als er verbinding wordt gelegd tussen het sociale domein en het zorgdomein besloot Kirsten Tinneveld Madsen het initiatief te nemen tot het oprichten van de Stichting Maak de Burger Meester.

De Stichting Maak de Burger Meester heeft tot doel de goede ervaringen met burgergerichte preventie en rehabilitatie in het dagelijkse leven te delen. Hiervoor werken wij samen met de Gemeente Esbjerg in Denemarken, die sinds 2010 deze werkwijze hanteren en aantoonbare resultaten hebben geboekt.
Wij zijn in het bijzonder gegrepen door de wijze waarop de burger in alle contacten en activiteiten meester blijft over zijn of haar leven, tegen lagere of gelijke zorgkosten. Lees meer

De Stichting werkt nauw samen met gemeenten, landelijke overheden, kennisinstituten, zorg- en welzijnsorganisaties uit Nederland en verschillende andere landen, zoals Finland, UK, Noorwegen en US. Wij delen de goede ervaringen en interventies met elkaar.

Wij hopen u te kunnen helpen met een inzetten van en gemeenschappelijke richting die onze burgers en de samenleving ten goede komt.

Drs. Kirsten Tinneveld Madsen, MSc Public Health

Kirsten Tinneveld Madsen

Kirsten Tinneveld Madsen heeft haar werkervaring opgedaan in de praktijk van de gezondheidszorg, later als leidinggevende en projectmanager in intramurale zorginstellingen en thuiszorgorganisaties. In 2008 startte zij als zelfstandig deskundige in de publieke gezondheid. Kirsten Tinneveld Madsen is geboren in Denemarken, maar heeft in meerdere landen gewoond en gewerkt. Hierdoor is zij bekend met de gezondheidszorg in andere EU-landen en maakt deel uit internationale Public Health (kennis)netwerken.