Studiereizen

De Stichting Maak de Burger Meester organiseert studiereizen naar Denemarken voor overheden, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en kennisinstituten uit Nederland. De onderwerpen betreffen onder meer:

Reablement, ofwel Alledaagse Rehabilitatie
Als een persoon om hulp vraagt, is er sprake van een verlies of dreigend verlies in het functioneren op fysiek, mentaal of sociaal gebied. Bij rehabilitatie wordt de persoon ondersteund om ‘het weer te kunnen’. Alledaagse Rehabilitatie is een korte en doelgerichte interventie, waarbij wensen en verwachtingen van de burger centraal staan.

Integrale gezondheidssamenwerking tussen gemeente, ziekenhuis, thuiszorg en huisartsen
Het personeel van het ziekenhuis levert bijvoorbeeld de eerste 48 uur na ontslag zorg in de thuisomgeving.

Gezondheidsstrategie en visie voor gezondheid en welzijn dichtbij de burgers

Urban Diabetes – Steden die de strijd tegen diabetes zijn begonnen
5 steden in de wereld die diabetes willen verminderen, door het veranderen van de publieke ruimtes.

Ervaringen met gescheiden wonen en zorg
Zorg en wonen is 20 jaar gescheiden in Denemarken.

Virtueel gezondheidscentrum
Voorbeelden waarbij gemeenten, zorg en welzijn en het bedrijfsleven nauw samenwerken bij het ontwikkelen van technologische oplossingen in de thuissituatie, zodat burgers langer thuis kunnen blijven wonen.

Virtuele revalidatie en welzijnstechnologie voor mensen met dementie

Familieklas
Een methodiek waarbij kinderen op school wordt geholpen bij (gedrags)problemen. Een familielid neemt deel aan de familieklas.

De openbare ruimte
Het inrichten van de publieke ruimtes zodat wij gezonder gedrag stimuleren.

Lees meer

dsc_0176